• "जाणीव पुर्वक केलेला प्रवास"

ध्येय व उद्दिष्टे

ध्येय व उद्दिष्टे

सांस्कृतिक-कोकणातील लोककलांचे संवर्धन, नाट्य व गायनकलेस प्रोत्साहन, अंध अपंग, मतिमंद इ. विशेष गरजा असणा-या मुलांच्या कलागुणांना व्यासपीठ देणे.

जाणीव पुर्वक केलेला प्रवास

जाणीव पुर्वक केलेला प्रवास

कोकणच्या अतीदुर्गम भागात पसरलेली लेप्टोस्पायरोसीस या जीवघेण्या रोगाची साथ आणि योग्य वैद्यकीय सुविधा व जागृतीच्या अभावी या साथीचे वाढणारे रुग्ण लक्षात घेवून

 • 1800

  No of Causes solved

 • 1000

  Volunteers Have

 • 3000

  Achived Donators

 • 5000

  Blood Donation

Make a Donation
Paybal button
Become A volunteer